Tag

Life Style

ททท. พาสื่อ กินทุเรียนก่อนใคร…ไประยอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดระยอง ตะลุยเที่ยวชิมผลไม้ รวม 7 สวนในพื้นที่ อ.เมืองระยอง ตามแคมเปญสร้างการรับรู้ “กินทุเรียนก่อนใครไประยอง”