ห้องสัมนาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ

SEMINAR ROOM

ด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพของการสัมนา มีความพร้อมสะดวกสบายทั้งระบบเสียงและภาพ ผนังอาคารถูกออกแบบมาให้ลดเสียงสะท้อน ทำให้ผู้เข้าประชุมได้รับเสียงที่ชัดเจนในทุกพื้นที่ เก็บเสียงได้ดีภายนอกอาคารจะไม่มีเสียงรบกวนจากการสัมนาเลย สามารถรองรับผู้สัมนาได้ 150 ท่าน สามารถแยกห้องประชุมเป็นสองห้องเพื่อความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้าสัมนาได้

สอบถามเพิ่มเติมCopyright by Tiqueseries.com 2018. All rights reserved.

Line
Call